Hartelijk welkom op onze site.
Wij willen ons in het kort aan u voorstellen.

Als kerk behoren wij tot de Gereformeerde Gemeenten. Dit is een landelijk kerkverband met contacten in verschillende delen van de wereld.Wij geloven in één God, Die de hemel en de aarde geschapen heeft. En wij hebben de Bijbel als leidraad voor ons leven.
De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt. In de Bijbel laat God Zichzelf aan ons zien als Degene die ons gemaakt heeft en daarom ook recht heeft op ons leven, maar er ook zorg voor wil dragen.
Wie heeft geen vragen als:

  • Wie is God of Wie is Jezus?
  • Wat is het doel van mijn leven of waar leef ik voor?               
  • Waarom overkomt mij dit?
  • Waarom is er zoveel ellende in de wereld als God liefde is?       
  • Wat gebeurt er na de dood?                                              

U ziet: veel vragen waar iedereen zich wel eens mee bezig houdt.
Op al deze vragen geeft God in de Bijbel een antwoord. Het is zelfs zo dat we zonder de Bijbel de enige ware God niet leren kennen.
De Bijbel leert  ons wie wij zijn, maar ook wie God wil zijn voor ons.
Hoe?
Die weg wordt ons aangewezen in Jezus Christus, Die in de wereld gekomen is om door Zijn lijden en sterven mensen die van God zijn weg gegaan weer met God te verzoenen.
Want wie God vindt, vindt het eeuwige Leven en eeuwige blijdschap en vreugde in God.

elim